سایت ,توانا بهترین ,اندیشه توانا ,سایت اندیشه ,اندیشه توانا بهترین ,سایت اندیشه تواناتقدیم به آنان که خوب بودن را فراموش نکرده اند:
میتوان با یک گلیم کهنه هم
روز را شب کرد و شب را روز کرد
میتوان با هیچ ساخت
میتوان صدبار هم
مهربانی را
خدا را
عشق را
با لبی خندان تر از یک شاخه گل تفسیر کرد
میتوان بیرنگ بود
همچو آب چشمه ای پاک و زلال
میتوان در فکر باغ و دشت بود
عاشق گلگشت بود
میتوان این جمله را در دفتر فردا نوشت

"خوبی از هر چیز دیگر بهتر است "
تقدیم به شماها که بهترینید.

سایت اندیشه توانا بهترین سایت کسب وکار در منزل

منبع اصلی مطلب : اندیشه توانا -پیشتاز و نمونه کار درمنزل
برچسب ها : سایت ,توانا بهترین ,اندیشه توانا ,سایت اندیشه ,اندیشه توانا بهترین ,سایت اندیشه توانا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سایت اندیشه توانا بهترین سایت کار در منزل